stockpipe-bro

Stockpipe utför kompletta Fjärrvärme och fjärrkylaentreprenader. Vi samarbetar med Konstruktionsföretag,anläggningsbyggare, kontrollorgan och muffningsföretag för att vid behov ge beställaren en helhetslösning. Företaget strävar efter att alltid ligga i täten varför fortlöpande utbildning pågår såväl inom yrket som angränsande områden.

Stockpipe AB

Stockpipe AB utför idag kompletta Fjärrvärme och fjärrkylaentreprenader. Vi samarbetar med Konstruktionsföretag,anläggningsbyggare, kontrollorgan och muffningsföretag för att vid behov ge beställaren en helhetslösning.

Företaget strävar efter att alltid ligga i täten varför fortlöpande utbildning pågår såväl inom yrket som angränsande områden. Vi är sedan 2015 certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2, kvalitetskrav för svetsning.