Fjärrvärme och fjärrkyla

Vi utför kompletta kulvert och inomhusdragningar till Energibolag samt fastighetsägare.

Vi arbetar i alla former av entreprenader (total-,general-, sido- samt underentreprenader).

Vi samarbetar med kompetenta företag inom de områden där vi behöver spetskompetens, såsom skarvmuffning, isolering och olika rörleverantörer

Vi har Ramavtal med dom största energibolagen i Stockholm.